5. LangLion — nowoczesna platforma ułatwiająca kontakt ze szkołą

Dzięki wprowadzeniu w naszej szkole platformy LangLion każdy kursant ma osobisty Panel Klienta. Za pośrednictwem panelu skontaktujesz się z lektorem, sprawdzisz płatności i godziny spotkań a nawet… możesz się uczyć! Platforma umożliwia bowiem szkole prowadzenie e-learningu i udostępnianie materiałów przez lektorów. Dodatkowo możesz wszystko sprawdzać w e-dzienniku!