Dla firm

Dla firm


Oferta Description

Profesjonalne kursy — wyjątkowa skuteczność!

Dzięki 10-letniemu doświadczeniu w prowadzeniu kursów językowym udało nam się opracować skuteczny model współpracy z firmami w zakresie prowadzenia zajęć językowych dla pracowników. Najważniejsza jest diagnoza umiejętności językowych przyszłych kursantów — na tej podstawie powstaje indywidualny program zajęć.

Nauczane przez nas języki:

  • angielski
  • niemiecki
  • francuski
  • rosyjski
  • hiszpański
  • włoski

Tematyka kursów:

  • ogólna
  • specjalistyczna: korespondencja handlowa, biznesowe rozmowy telefoniczne, finanse i księgowość, struktura i organizacja przedsiębiorstwa, reklama i marketing, angielski w podróży służbowej, prezentacje usług i produktów, język negocjacji i spotkań służbowych

Nasza kadra to osoby z doświadczeniem lektorskim i wysokimi kwalifikacjami nie tylko filologicznymi, ale również z wybranych przez Państwa dziedzin.

Po skontaktowaniu się z nami poprosimy Państwa o wypełnienie briefu. Przekażą nam Państwo w ten sposób swoje oczekiwania i cele do zrealizowania. Ustalimy również termin pierwszego spotkania.

Po zapoznaniu się z briefem przeprowadzamy w Państwa firmie bezpłatny audyt językowy i analizę potrzeb Państwa pracowników.

Przyszli kursanci rozwiązują test i spotykają się z metodykiem. Sprawdzamy poziom opanowania języka obcego. Testy mogą odbyć się w siedzibie Państwa firmy lub w naszej szkole.

Kroki 1, 2 i 3 są niezbędne do opracowania indywidualnego programu nauczania, dopasowanego zarówno do potrzeb Państwa firmy, branży jak i oczekiwań i możliwości kursantów.

Ustalamy harmonogram i miejsce zajęć. Plan dostosowujemy do możliwości czasowych kursantów. Lektorów dobieramy indywidualnie, w zależności od rodzaju i zaawansowania kursu. Miejsce zajęć pozostawiamy do Państwa wyboru.

Cena za kurs jest ustalana indywidualnie. Zależy ona m.in. od liczby osób w grupie i częstotliwości zajęć. Stan rozliczeń z nami mogą Państwo na bieżąco śledzić za pośrednictwem platformy LangLion, z której korzystamy.

Nasi lektorzy przeprowadzają systematyczny monitoring postępów w nauce swoich kursantów.

Nasi metodycy we współpracy z lektorem prowadzącym okresowo przeprowadzają hospitacje zajęć a raporty z postępów w nauce danej grupy są przekazywane szefostwu firmy. Do raportu końcowego dołączamy sugestie dalszych działań.