...................................................................................................................................................

Dla dorosłych

 

 

Dla naszych dorosłych słuchaczy przygotowaliśmy dwa rodzaje zajęć: kursy ogólne oraz kursy biznesowe i specjalistyczne.

Podczas tych kursów kładziemy ogromny nacisk na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i płynne posługiwanie się językiem. Dodatkowo zajęcia biznesowe i specjalistyczne służą poszerzeniu słownictwa w danej dziedzinie.

Kursy ogólne

................................................................................................................................................................

 

Podczas kursów ogólnych szczególny nacisk kładziemy na aktywne stosowanie języka obcego. Doskonalimy poprawną, swobodną i płynną komunikację. Wprowadzamy użyteczne słownictwo. W trakcie zajęć trenujemy również praktyczne zastosowanie struktur gramatycznych. 
Celem kursu ogólnego jest rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych — mówienia, słuchania, czytania oraz pisania. Ten typ kursu prowadzimy
na wszystkich poziomach zaawansowania.

Kursy biznesowe i specjalistyczne

................................................................................................................................................................

 

Kursy biznesowe i specjalistyczne skierowane są do tych osób, które dokładnie wiedzą, jaki chcą cel osiągnąć, w jakiej tematyce pogłębić swoje słownictwo i jakiego zakresu wiedzy językowej potrzebują.
 Tego typu kursy najczęściej wybierane są pod kątem pracy zawodowej — podwyższają Państwa kompetencje i umiejętności. Zapewniają biegłą znajomość języka i pozwalają koncentrować się na przekazie a nie na jego formie i poprawności. 
W trakcie zajęć pogłębiają Państwo znajomość języka fachowego i utrwalają poprawne posługiwanie się zdobytą wiedzą.

Typy kursów biznesowych i specjalistycznych:

• Business English

• English for Banking and Finance


• English for Marketing and Management

• Legal English


• English for Human Resources


• Medical English

• English for Personal Assistants and Receptionists

Polecane

Copyright © 2014 Tete-A-Tete. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wizerunek kreuje Lucky 360°