Polityka prywatności


Dbamy o Państwa prywatność i chcemy, aby w czasie korzystania z naszych usług czuli się Państwo komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)

Tete-a-Tete Agnieszka Rychter-Kiełpińska

 ul. Filipkowskiego 17/29

 81-578 Gdynia

 NIP: 958-149-43-26

 REGON: 221821349

 DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowej realizacji zawieranej umowy. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie zawarcie umowy.

Cel przetwarzania: Zawarcie i realizacja umowy o nauczanie języków obcych.

Podstawa przetwarzania danych:

 • umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Państwa żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), np. zamówienie newslettera, rejestracja w serwisie;
 • umowa sprzedaży/o świadczenie usług lub działania podejmowane na Państwa żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), np. odpowiedź na zadane zapytanie;
 • ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych czy polepszania jakości naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. badanie ruchu na stronie, personalizacja strony itp.

Podanie danych: Dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości korzystania z usług oferowanych przez Administratora,
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach lub ofertach specjalnych, oferowanych przez Administratora.

Możliwość cofnięcia zgody: w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Państwa zgody pozostaje zgodne z prawem.

PROFILOWANIE

W ramach naszej działalności możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Państwa potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego Państwa dane osobowe. W przypadku, gdyby profilowanie mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Państwa skutki prawne lub wpływających na Państwa w podobnie istotny sposób, będziemy je przeprowadzać tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.

OKRES PRZETWARZANIA

Państwa dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Państwa danych lub
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową przez strony lub
 • zgoda na przetwarzanie danych zostanie cofnięta, jeśli to ona była jego podstawą

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Państwa dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa. Państwa dane są w pełni bezpieczne.

UPRAWNIENIA KLIENTA

Przysługuje Państwu prawo żądania: 

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora.

A także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:

 • z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznają Państwo, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Państwa dane. Poniżej znajduje się lista kategorii odbiorców Państwa danych:

 • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność;
 • dostawca usługi hostingu;
 • podmiot zapewniający usługę poczty elektronicznej;
 • systemy do prowadzenia marketingu bezpośredniego;
 • organy publiczne – w zakresie, w jakim Administrator jest obowiązany udostępniać dane

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych lub zapytać o coś związanego z przetwarzaniem przez nas Państwa danych, prosimy o wiadomość na adres e-mail:  info@teteatete.pl