FAQs

Frequently Asked Questions


Ustalamy harmonogram i miejsce zajęć. Plan dostosowujemy do możliwości czasowych kursantów. Lektorów dobieramy indywidualnie, w zależności od rodzaju i zaawansowania kursu. Miejsce zajęć pozostawiamy do Państwa wyboru.

Cena za kurs jest ustalana indywidualnie. Zależy ona m.in. od liczby osób w grupie i częstotliwości zajęć. Stan rozliczeń z nami mogą Państwo na bieżąco śledzić za pośrednictwem platformy LangLion, z której korzystamy.

Nasi lektorzy przeprowadzają systematyczny monitoring postępów w nauce swoich kursantów.

Nasi metodycy we współpracy z lektorem prowadzącym okresowo przeprowadzają hospitacje zajęć a raporty z postępów w nauce danej grupy są przekazywane szefostwu firmy. Do raportu końcowego dołączamy sugestie dalszych działań.