Krok 8. Raport

Nasi metodycy we współpracy z lektorem prowadzącym okresowo przeprowadzają hospitacje zajęć a raporty z postępów w nauce danej grupy są przekazywane szefostwu firmy. Do raportu końcowego dołączamy sugestie dalszych działań.