Krok 3. Testy

Przyszli kursanci rozwiązują test i spotykają się z metodykiem. Sprawdzamy poziom opanowania języka obcego. Testy mogą odbyć się w siedzibie Państwa firmy lub w naszej szkole.